Énekkarunk

Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges!”

                                                                                                                                                (Zsolt 135:1-3)

   Szilágyságban elsőnek alakult meg a Kémeri Baptista Énekkar. Induláskor kottaismeret nélkül egész kicsibe Makkai József Érszőlősi karvezető segítségével, aki majd Hízó Lajosnak adta át az énekkar vezetését.Gyülekezetünkben kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektettek az éneklésre. Az ének és a zene szerves része lett az istentiszteleteknek, összejöveteleink fél idejét az éneklés töltötte ki, kezdettől fogva formálta, meghatározta a felnövő generációk istentiszteleti légkörét, erkölcsi tartását, hitelveit és érzelmi világát. Énekeink bátorítanak, vigasztalnak, gyógyítanak, megfeddnek, bűnbánatra ébresztenek. A gyülekezet alakulásakor a Kis Zsoltár című énekeskönyvből énekeltek, már kezdettől hangszerkísérettel, először harmóniumon, majd később orgona kísérettel. A gyülekezeti zenekultúra fejlődése következtében később többszólamú énekkar alakult, s a zenekarok is jelentős helyet foglaltak el gyülekezetünk ének – zene történetében.

   A gyülekezet történelme során a következő karmesterek vezették az énekkart: Hízó Lajos, Szabó Á. András, Szabó Lajos, Szabó Márton, Szilágyi József, Gergely István, Szabó István. Jelenleg gyülekezetünk karvezetői: Szabó András, Szabó Á. István és ifj. Vad Sándor. Istennek legyen hála, hogy már 110 éve fennáll énekkarunk. Mindig rendelt az Úr énekeseket és karmestereket. Az Úré a dicsősség.

enekkari hirek

“Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért.” – 2 Kor 9:15