Hitünk alapja

Ismerd meg Jézus Krisztust aki megváltotta az életünket ezért hűen követjük

  • Hisszük, hogy a teljes Biblia Isten kijelentése, amelyben bátran megbízhatunk.
  • Arra törekszünk, hogy a Szentírás tanítása és mércéje szerinti legyen a hitünk, az életünk, a tanításunk és a szolgálatunk.
  • Meg vagyunk győződve arról, hogy Isten minden embert szeret, és Jézus Krisztus Isten Fia azért jött el erre a földre, hogy megszabadítsa az embereket a bűn hatalmából.
  • Minden ember, aki hittel elfogadja Jézus krisztus váltsághalála által kínált isteni kegyelmet örök életet kap és személyes, élő kapcsolatba kerül Istennel. Isten Szentlelke újjászüli és ez látható életváltozást eredményez a megtért hivő életében.
  • Fontosnak tartjuk, hogy Isten Igéjét a lelkipásztorok és tanítók világosan, a teljes bibliai igazságokhoz ragaszkodva, gyakorlatias és cselekvésre bátorító módon hirdessék.
  • Gyülekezetünk, istentiszteleteink mindenki előtt nyitottak.
  • Gyülekezetünk teljes körű tagjai azok lehetnek, akik megtértek, Jézus Krisztust elfogadták Megváltójuknak és Uruknak, hitükről vallást tesznek, egyetértenek gyülekezetünk hitvallásával, bemerítkeznek és önként kérik a gyülekezeti tagságukat.
  • Az a törekvésünk, hogy szeretetben szolgáljunk a mások javára, hogy egymást tisztelve a gyülekezetben és a társadalomban is helyes, megbízható emberi kapcsolatokban éljünk.

BAPTISTA HITVALLÁS