2013. február 4-10. Evangélizációs Igeszolgálatok

evangelizacio

1. Király Tibor

A farizeus és a vámszedő

Luk 18:9-14

2. Kiss Zoltán

Lévi elhívása

Márk 2:13-17

3. Bodor Sándor

Jézus jelenléte

Luk 4:31-39

4. Veress Ernő Ifj.

Reménység

Sir 3:25-26

5. Bándi Sándor

Elváltozunk

2 Kor 3:12-18

6. Balla Frigyes

A keresztről szóló beszéd

1 Kor 1:18-20

7. Kovács József Dr.

Isten kegyelmes hívása

Ézs 55:1-7

“Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért.” – 2 Kor 9:15